Tel: (0216) 661 00 77
Cep: 0532 558 63 09
E-mail: info@orbisaritma.com
Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri Ters Ozmoz Su Arıtma Sistemleri

Orbis Ters Ozmoz Sistemleri

Ters Ozmoz, son dönemde dünyada en yoğun olarak kullanılan su arıtma sistemlerinden birisidir. Bu sistem hem endüstriyel su arıtma alanında hem de ev tipi su arıtma cihazlarında kullanılmaktadır. Son teknoloji olarak kullanılan ters ozmoz sistemi, su arıtma konusunda oldukça verimli sonuçlar sağlamaktadır. Ters ozmozu tanımlayacak olursak,filtreleme işlemi sırasında suya basınç uygulanarak sudaki mikropartiküllerin ve ağır metallerin ayrıştırılma işlemidir. Bu yöntem su arıtma sistemlerinde çok yoğun olarak kullanılmaktadır.Ülkemizde de oldukça fazla tercih edilen bu sistem ile, su arıtma da son derece etkili sistemler üretilmektedir.

Su arıtma aşamaları
Ters Ozmoz Sistemlerin Avantajları
  • Kolay kurulumu ve kullanımı
  • Modüler tasarımı
  • Tehlikeli kimyasallar gerektirmemesi
  • Su ve kanalizasyon kullanım maliyetlerini azaltması
  • Enerji tasarruflu olması
  • Mevcut membran filtreleme sistemi veya iyon değiştirme sistemi ile entegre edilebilirliği

Ters Ozmoz Nasıl Çalışır ?

Reverse osmosis, suyu ince bir zardan geçirmek için basınç kullanan ve bu sayede safsızlıkları sudan ayıran sürekli çalışan bir arıtma teknolojisidir.
Doğada var olan ozmoz prensibiyle bitkiler, suyu ve besinleri topraktan emmek için kullanırlar. İnsanlarda ve diğer hayvanlarda, böbrekler kandaki suyu emmek için ozmoz kullanır.
Bir RO sisteminde suya, doğal ozmotik basıncın üstesinden gelmek için genellikle bir pompa yardımı ile basınç uygulanır ve safsızlıkları yüksek verimle gideren oldukça sofistike bir yarı geçirgen zar ile zorlar. Bu işlemin ürünü yüksek oranda saflaştırılmış ve iletkenliği düşük sudur. Reddedilen tuzlar ve safsızlıklar, zar üzerinde yoğunlaşır ve sistemden boşaltmaya veya başka işlemlere geçirilir.
Tipik bir ticari endüstriyel uygulamada, RO sistemi tuz tarafındaki basıncı arttırmak için yüksek basınçlı bir pompa kullanarak suyu yarı geçirgen RO membranı boyunca zorlayıp neredeyse tüm (yaklaşık% 95 ila% 99) çözünmüş tuzları geride bırakır.
Bir RO sistemi, çözeltinin filtreyi iki çıkışla geçtiği çapraz filtreleme kullanır: filtrelenmiş su bir yönde gider, kirli su başka bir yönde gider. Çapraz akışlı filtrasyon kirletici maddelerin birikmesini önlemek için ve membran yüzeyini temiz tutmak için yeterli türbülansın elde edilmesini sağlar.
Ters Osmoz, demineralize veya deiyonize su gerektiren birçok endüstriyel uygulama için uygun su üretmek adına etkili ve kanıtlanmış bir teknolojidir.
MIXBED gibi sistemlerden sonraki aşamada kullanılan RO sistemi ile çıkış suyunun kalitesi artırabilir ve en zorlu uygulamalar için uygun hale getirebilir.
Bir RO sisteminin doğru ön işlemden geçirilmesi ve izlenmesi, pahalı onarımların ve planlanmamış bakımların önlenmesi açısından çok önemlidir.
Doğru sistem tasarımı, bakım programı ve deneyimli servis desteğiyle, RO sisteminiz uzun yıllar boyunca yüksek saflıkta su sağlayabilir.

Fiyat Almak için Bizi ARA !